Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


I have tried so not to give in
I have
said to myself this affair never gonna go somewhere ...

~ Próbáltam nem beadni a derekamat,

Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(


 

 

I\'m not like this and I won\'t be like that. If I were like this or that I wouldn\'t be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyo
You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ...

Dark angels taste my tears, and whisper haunting requiems
~ Sötét angyalok ízleljék könnyeimet, és suttogjanak halotti miséket ...

My heart is bleeding and this pain will not pass
~ Vérzik a szívem és ez a fájdalom nem akar elmúlni ...

My scars remind me that the past is real!
~ A félelmeim emlékeztet rá, hogy a múlt igaz!
 
My emotions are storming and tears fall just like rain ... 
~ Tombolnak az érzelmeim, és a könnyeim hullanak, mint az esőcseppek ...
 
Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ...

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...

~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,

Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,

El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!

~ Nem akarom lehunyni a szemem,

Nem akarok elaludni,

Mert nem akarok semmiről se lemaradni! 

I\'m not a perfect person, there\'s many thing I wish I didn\'t do ...


~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(


 

In dance there are no rules. If you\'re feeling the music, you can\'t go wrong! / Jamie King :)


~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

If a man doesn\'t remember his past, he has no future...

~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...

~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd


Baby, you gotta belive me when I say I\'m lost without you!

~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

 

Throw my life away for a dream that won\'t come true ...
~ Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni ...

 

It\'s a miracle that you & me are still good friends 

~ Csoda, hogy még mindig ilyen jó barátok vagyunk

 

It hurts do love you the way I do coz I look at you, I realize, how much you don\'t care ...

~ Fáj, hogy ennyire szeretlek ... mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged mennyire nem érdekel :(

 

Everything happens for a reason!

~ Minden okkal történik ...

 

The hardest thing in the love is falling out ...

~ A legnehezebb dolog a szerelemben az, hogyha ki kell szeretned vkiből ...

 

Never again will my tears fall for you ...

~ Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad ...

 

Before you make more promises, you better learn the definition of " FOREVER"
~ Mielőtt csak újabb ígéreteket teszel, tanuld meg mit jelent az "ÖRÖKKÉ" szó ....

 

A shoe can change your life! Just ask Cinderella ;)

~ Egy cipő is megváltoztathatja az életed ... kérdezd csak meg Hamupipőkét! :)

 

Now, that you\'re here I just feel like I\'m constantly dreaming <3

~ Most, hogy itt vagy, úgy érzem, mintha folyamatosan álmodnék :)

Too many people strive to be what others tell them to be,
but that means nothing!

The point is just be yourself! :)

~ Túl sok ember törekszik arra, hogy az legyen, mint amit mások elvárnak tőle,

de ez semmit sem jelent.

A lényeg az, hogy önmagad legyél! :)

 

Smile! You never know, it may be your last ever one ...
Mosolyogj! Soha nem tudhatod, talán ez lesz az utolsó mosolyod ...

 

The most wasted day is that in which we have not laughed.
~ Az a legelpazaroltabb nap, amikor nincs részünk nevetésben.

What\'s comin\' will come,and we\'ll meet if when it does / Harry Potter 4.
~ Aminek jönnie kell, jönni fog, és ha itt lesz, szembenézünk majd vele!


Bombing for peace is like fucking for virginity :P

Háborúzni a békéért olyan, mint szeretkezni a szüzességért :D

 

Never ride faster than your guardian angel can fly!

Sose vezess gyorsabban mint ahogy az őrangyalod repülni tud :)

 

All roads lead to where you are <3
~ Minden utam oda vezet, ahol te vagy ^^"

 

" I can\'t wait for you, because it\'s like waiting for rain in this drought. Useless and disappointing ... " / Cinderella Story 
~ " Nem tudok várni rád, mert ez olyan, mint esőre várni aszály idelyén. Haszontalan és kiábrándító "

I\'ll spread my wings and I\'ll learn how to fly. I\'ll do what it takes till I touch the sky. / Kelly Clarkson

~ Megrebegtetem a szárnyaimat, és repülni tanulok. Ez a dolgom addig, amíg el nem érem az eget ...

Heaven\'s gates won\'t open up for me with these broken wings ... / Nickelback

A mennyország kapui nem fognak megnyílni előttem ilyen törött szárnyakkal <3

Don\'t hate me because I\'m beautiful. Hate your man, because he thinks I am!

Ne utálj azért, mert szép vagyok. Utáld a pasidat azért, mert ő így gondolja ;)

I don\'t believe that anybody feels the way that I do abut you now ...

Nem hiszem, hogy van valaki, aki most úgyanúgy érez irántad, mint én ...

Love is when you shed a tear for him but you still love him.
It\'s when he loves an other girl, but you still smile and say I\'m happy,

but all you really do is crying ....
~ Szerelem mikor könnyeket hullajtasz, mégis ugyanúgy szereted Őt.
Szerelem, mikor Ő egy másik lányt szeret, de te csak mosolyogsz, és azt mondod: Jól vagyok,
pedig csak sírni és sírni szeretnél ...


 

Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift ...

A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék!

Like the fire needs the air, i won\'t burn unless you\'re there...
~ Ahogy a tűznek szüksége van levegőre, hogy égjen, én se élek addig, még te nem vagy velem ...
(nem szószerint fordítottam ezt sem, mert akkor igen nagy hülyeség lenne :D)


 

" I dont think God would give you anything you can\'t handle, so don\'t stress" / Kelly Clarkson
"Nem hiszem, hogy Isten olyan dolgokat bízna rád, amit ne tudnál megoldani, szóval ne idegeskedj! "

 

24 beers in a case, 24 hours in a day... coincidence? I think not!
24 doboz sör a ládában, 24 óra egy napban ... véletlen? Nem hiszem! :D

 

Come to the dark side, we have cookies.
Gyere át a sötét oldalra, van nálunk süti =)

 

A true friend sees your tears and fixes your heart
~ Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)

 

True friends walk in when the whole world walks out
~ Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul
(nem szószerint fordítottam, de ezt jelenti :)

 

A good friend will come bail out of the jail ... a true friend will be sitting next to you
~ A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)

 

We can\'t call people angels without wings, so we call them friends :)
~ Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

 

My friends mean a lot to me - I wish I mean a lot to them
~ A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem. Azt kívánom, hogy én is ilyen sokat jelentsek nekik :)

 

You know you have got the greatest friends when the only time they make you cry is when you\'re laughing too hard :)
~ Tudod, h neked vannak a legjobb barátaid, mert csak akkor sírsz mellettük ha túlságosan nevettetnek
(na igen, értem ezt a mondatot de nem tudom lefordítani magyarosra :D szóljon ha vki nem érti XD)

 

You touched my heart you touched my soul,

You changed my life and all my goals.~ Megérintetted a szívem, a lelkem,

Megváltoztattad az életemet és az összes célomat (L)

Long time I\'m fed up with your promises and lies
~ Régóta elegem van az ígéreteidből és a hazugságaidból!
He knows I\'m unfaithful,
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy ...
~ Tudja, hogy hűtlen vagyok,
és megöli őt belül
a tudat, hogy egy másik sráccal vagyok boldog ...
/ Rihanna - Unfaithful /

He is more than a man, and this is more than a love
~ Ő több, mint egy fiú, és ez több, mint szerelem <3

I want to be Barbie. That bitch has everything.
~ Barbie akarok lenni! Annak a ribancnak mindene megvan XD

From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I\'ve loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok ...

"No matter what a women looks like, if she is confident, she is SEXY!" / Paris Hilton
~ "Nem számít hogyan néz ki egy nő. Ha magabiztos, akkor szexi is!"

The love is mortal insanity!
A szerelem halálos elmebaj ( by Platon :)

In love there are no rules!
A szerelemben nincsenek szabályok :)

Keep Smiling! It confuses people!
Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket :D

When I feel the music, I\'m losing control
Of my mind, my body, my heart and my soul
~ Amikor érzem a zenét, elvesztem az irányítást
az eszem, a testem, a szívem és a lelkem fölött

You\'re the CoLoR in my world ... but when you\'re gone ... everything turns to GrEy :(
~ Te hozol színt az életembe, és mikor elmész ... minden szürkévé változik.

Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it\'ll crush, or hold it too loose,it\'ll fly.
~ A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül ...

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol (ez sokkal szebb angolul sztem)

Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...
~ Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...

You said the heaven ablaze in my eyes, and look at me: I wear a halo ...
~ Azt mondtad, a mennyország tükröződik a szemeimben, és nézz rám: glóriát is viselek ... :P

I\'m too weird to live but too much rare to die
~ Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!

I dont suffer from insanity ... I enjoy every moment of it ;)
~ Nem szenvedek elmebajban ... én élvezem minden pillanatát!

I can\'t imagine living my life without you,
I belong to you, and You belong to me forever!
~ Nem tudom elképzelni, hogy nélküled éljek,
Hozzád tartozom, és Te hozzám, örökre!

I, like the God, don\'t play with dice and don\'t believe in coincidence
~ Én, hasonlóan Istenhez, nem játszom dobókockával és nem hiszek a véletlenekben!

Every woman should 3 pets in her life: a Jaguar in her garage, a tiger in her bed and a jackass who pays for everything!
~ Minden nőnek 3 állatra van szüksége életében: egy jaguárra a garázsban, egy tigrisre az ágyban és egy ökörre, aki mindezt fizeti!

Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
~Soha nem szabad félned a kudarctól, játszd végig a játékot!

Whether it\'s wrong or right you \'ll know in the end you would do it all again,to love a woman.
~Mindegy hogy rossz vagy jó,tudni fogod a végén, hogy újra megtennéd, újra szeretnél egy nőt ...

Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I\'m not alone with my pain...
~ A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal...

You have grown to my heart to living in my soul ...
A szívembe zártalak,hogy a lelkemben élj!

" Being brave doesn\'t mean you go looking for trouble "
" A bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt "

You should know that love will never die,
But see how it kills you in the blink of an eye.
~Tudnod kell, hogy a szerelem sosem hal meg,
De egy pillanat alatt képes megölni ...

They laugh at me because I\'m different. But I laugh at them because they\'re all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők ... de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!

The real reason I\'m over you is because now I see who you really are ...
~Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...

The living are just the dead on holiday.
Az élők csupán vakációzó halottak.

The greatest you\'ll ever learn is just to love, and be loved in return.
~A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.

Sometimes when I say "oh, I\'m fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"
~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ...
Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan ...

My head is saying: "Fool! forget him"
But my heart is saying don\'t let go....
~ Az eszem azt mondja: "Bolond vagy, felejtsd el őt!"
de a szívem azt súgja, soha ne engedd el ...

True friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget them!
~ Igaz barátokat nehét találni, még nehezebb elhagyni és lehetetlen elfelejteni őket!

The passion slowly dies inside of me ...
A szenvedély lassan meghal bennem ...

Freedom is just another word for nothing left to lose...
A szabadság csak egy újabb szó arra, hogy nincs mit vesztened...

Promises can be broken just as quickly as they are made them.
~Az ígéretek olyan gyorsan megtörhetnek mint amilyen gyorsan megígértük őket.

Don\'t be afraid of death, be afraid of unlived life ...
Ne a haláltól félj hanem a meg nem élt élettől!

The one is not who can live your life with ... the one is who you can\'t live without!
~Nem az az igazi akivel le tudnád élni az életed ... az igazi az, aki nélkül nem tudnál élni :)

When I realized he was a swindler, he had already broken my heart ...
~Mire észrevettem, hogy ő egy szálhámos, addigra már összetörte a szívem ...

What is love?! \'Cause baby I dunno, just I\'ve got a strange feeling in my heart :)
~Mi a szerelem? Mert édesem, én nem tudom....csak egy különös érzés van a szívemben....:)

Hey, how long till you face what\'s going on?
Cause you really got it wrong,
I didn\'t steal your boyfriend!
~Mikor fogod fel végre, mi történik?
Mert tényleg félreértetted,
Én nem nyúltam le a pasidat! /Ashlee Simpson - Boyfriend :)/

When the friends are gone
When the party\'s over
We will still belong to each other
~Mikor a barátok elmennek
Mikor a partinak vége
Mi még akkor is egymáshoz founk tartozni ...

All roads lead to where you are.
Minden út oda vezet, ahol te vagy.

You think I\'m stupid, but the truth is, that it\'s Cupid
Azt hiszed, hülye vagyok, de az igazság az, hogy ez csak szerelem :D

Frozen inside without your touch
Without your love, darling
Only you are the life among the dead
~Megfagyva belül az érintésed nélkül
a szerelmed nélkül, kedvesem,
csak te vagy az élet és a halál között

I woke up in the middle of the night,
And I noticed my love wasn\'t by my side
~Felkeltem az éjszaka közepén
és észrevettem, hogy a szerelmem nincs mellettem

What a wicked game to play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing you do
To make me dream of you.
~ Milyen gonosz játék ez velem
Hogy ilyen érzéseket keltesz bennem
Milyen kegyetlen is ez,
Hogy csak ábrándozom rólad
Milyen gonosz dolog azt mondani
Hogy még sosem éreztél így
Milyen bűnös dolog
Hogy muszáj ábrándoznom rólad.

You act like you never had love
And you want me to go without
~Úgy teszel, mint aki sohasem érzett szerelmet
És azt akarod, hogy én is enélkül éljek tovább

The end is not as fun as the start...
A vég nem olyan vidám, mint a kezdet...

I made a mistake...but he was the most beautiful mistake in my life.
~ Hibáztam, de ő volt a legszebb tévedés az életemben.

Always smile. It makes people wonder what you\'re up to.
~ Mosolyogj mindig. Ez arra készteti az embereket, hogy azon töprengjenek, hogy te ki is vagy valójában.

In the long run, we are all dead.
Hosszú távon mi mind halottak vagyunk.

Woman needs mans like fish needs bicycle!
A nőkek annyira kellenek a férfiak mint halnak a bicikli xP

There’s something about you my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

Well, you know,somebody’s gotta lose,
We all can’t win…maybe next time....
~ Nos, tudod, valakinek veszíteni is kell,
Nem győzhetünk mind,talán majd legközelebb...

Make new friends, but keep the old. New are silver, and the old are gold.
~ Szerezz új barátokat, de tartsd meg a régieket! Az újak ezüstöt, a régiek aranyat érnek. :)

I hope you know: you\'ve lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes...

Don\'t look back. Something might be gaining on you.
Ne nézz hátra! Lehet, hogy éppen utolérnek.

I\'ve got tooth marks on my heart
Harapásnyomok vannak a szívemen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I\'m not sure about the former.
~ Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi butaság, de az elsőben nem vagyok biztos :) (Albert Einstein)

God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.
~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.

We grow old by moments and not by years.
A pillanatok öregítenek, nem az évek.

I accept chaos but I\'m not sure whether it accepts me.
Elfogadom a káoszt, de nem tudom, a káosz elfogad-e engem.

I try to find a reason for goodbye...
Megpróbálom megtalálni az okot a búcsúzásra...

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

I watched the walls around me crumble,
But it\'s not like I won\'t build them up again...
~Végignéztem ahogy a falak összeomlanak körülöttem,
de nem hiszem hogy újra tudnám őket építeni....

I have only 1 desire now: standing close to you....
Csak egyetlenegy vágyam van: közelebb lenni/közelebb állni hozzád....

When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let\'s all get drunk, and go to heaven!
~ Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk,álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk,nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket,a mennybe megyünk.
Tehát rugjunk be, és menjünk a mennybe! =)

He looks into my eyes I\'m alive again,
And when he says goodbye I just die again...
~ A szemembe néz - újra élek,
Amikor azt mondja viszlát - újra meghalok....

I just wanted to apologize for saying that I wanted to get my hands on your juicy behind.
~ Csak elnézést szerettem volna kérni, amiért megjegyeztem, hogy szívesen rátenném a kezem arra a vonzó fenekedre :)

Forget the risks, take the fall.If it\'s what you want.Then it\'s worth at all. ?
~ Felejtsd el a következményeket, és ugorj neki.Ha ez amit akarsz akkor megéri.

I love walking in the rain \'cause no one knows I\'m crying...
~ Szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok...

I play the same song over and over because it reminds me on you!
~ Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet!

The smile is such spinline, which can right everything....
A mosoly egy olyan görbe vonal mely képes egyenesbe hozni mindent :)

You know that you love someone when you can\'t put into words how you feel.
~ Tudod ,hogy szeretsz valakit ha nem tudod szavakban kifejezni amit érzel.

It\'s funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

That\'s what happens when innocent friends turn serious lovers...
~ Ez történik amikor ártatlan barátokból komoly szerelmesek válnak :)

You call me a bitch because I speak what\'s on my mind?
Leribancozol mert kimondom amit gondolok?

Dream as if you will live for ever, live as you will die today.
Álmodj mintha örökké élnél,élj úgy mintha ma meghalnál.

Some people think I\'m quiet. It\'s either that they don\'t know me well or cuz I don\'t waste my breath on people that annoy me. -Gerard Way-
~ Néhány ember úgy gondolja, hogy csendes vagyok.Az egyik ok hogy nem ismernek eléggé vagy mert nem vesztegetem a a lélegzetem azokra akik idegesítenek!

Always look at the bright side of life!
Mindig az élet napos oldalát nézd!

If people aren\'t nice to you, they\'re jealous!
Az emberek akik nem kedvesek hozzád, csak féltékenyek rád :)

Love\'s the funeral of hearts,and an ode for cruelty, when angels cry blood on flowers of evil in bloom... /HIM/
~ A szerelem a szívek temetése, és egy óda a kegyetlenséghez, mikor az angyalok vért könnyeznek és a gonosz virágai nyílnak...(angolul szebb.....)

You can travel the world but you can\'t run away from the person you are in your heart...! /Tiesto/
~ Körbeutazhatod a Földet, de nem tudsz elfutni attól, aki (legbelül) a szívedben vagy...

I can resist everything, except for temptation!
Próbáltam ellenállni mindennek, kivéve a kísértésnek!

Closed minds always seem to be conected to open mouths !
Zárt agyak úgy tűnik mindig nagy szájjal párosulnak.

My cold heart is a place where true love cannot bloom....
A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik...

2 words guys hate.Don\'t & Stop.Unless you put them together.
~ 2 szó van amit a srácok utálnak.A Ne és a Hagyd abba.Kivéve ha összerakod őket. ;)

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
~ Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehetőségekre =)

Don\'t love me for fun, love me for a reason...let the reason be love...
~ Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból...az ok legyen a szerelem!

True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen!
~ Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már :P

Stupid cupid... stop pickin on me!
Hülye Cupido...ne pikkelj rám! :D

Love is when you don\'t want to go to sleep because reality is better than a dream :)
~ Szerelem amikor nem akarsz elaludni mert a valóság szebb,mint egy álom....

Love is blind. I know, because you don\'t see me!
A szerelem vak, Tudom, mert nem látsz engem ;)

Life is not a piece of cake...
Az élet nem habostorta!

I forgive, but I never forget!
~ Megbocsátok,de sohasem felejtek!

I\'m not going to change who I am for other people.
~ Nem fogok mások kedvéért megváltozni.

Everything has it\'s beauty! You must only find it.
~ Mindenben van valami jó! Csak meg kell találnod. :)

Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

зрелые взрослые секс порно тетки женщины

(Nelsoncob, 2018.07.06 13:27)

прсто порно где взрослые женшины занемаются сексом с молодымми [url=http://stctv.ru/]порно взрослые зрелые сексуальные старушки бесплатно [url=https://kompromat1.net/]просто порно где взрослые женщины занимаются сексом[/url] секс порно инцест, рассказы истории, зоофилы, взрослые женщины порно занимаются взрослые сексом порно фото секса молодые взрослые[/url]

Логотип Сибур

(RobertHurce, 2018.07.06 10:43)

Логотип Сибура [url=http://sibur.space/photo/]Логотип Сибур[/url]

полезные и не полезные продукты питания картинки

(Peterdusty, 2018.07.05 06:22)

Обязательное требование в пище заключается не только во вкусе, только и в полезности. И не завсегда совершенно то, что вызывает желание довольно причинять нам здоровье.

Все, не стоит считать, сколько вся полезная дача не вкусная. Навыворот, в нашем перечне собраны такие продукты, которые считаются лакомством и являются одними из самых необходимых чтобы организма.

Около этом правильное харчи надо строиться всего на здоровых продуктов, тем самым избавляя устройство через вредных веществ, жиров, шлаков и т. п.

Перед тем, как перейдем к обзору полезных чтобы здоровья продуктов, необходимо напомнить, сколько в обычном рационе человека должны быть фрукты, овощи, ягоды, орехи, мясные и молочные продукты, различные крупы.

То есть воспрещается удерживать особенный еда один теми продуктами, которые перечислены ниже. Быть этом старайтесь тратить их регулярно.
Перейти на сайт полезные и не полезные продукты питания картинки http://polezzno.com

Прикольные новости

(MarvinArive, 2018.07.05 04:40)

Приветствую!
Нашел интересные новости на этом сайте: http://hellbro.ru :
http://hellbro.ru/foto-prikoly-interesnoe/9276-vsemirnyy-den-pingvinov-2017.html [b] Всемирный день пингвинов 2017 [/b]
[url=http://hellbro.ru/foto-prikoly-interesnoe/4045-zhizn-na-vode.html] Жизнь на воде [/url]
http://hellbro.ru/foto-prikoly-interesnoe/4406-rossiyskaya-podzemnaya-baza-podvodnyh-lodok-v-balaklave.html

продукты, полезные для щитовидной железы

(AlvinBop, 2018.07.04 20:48)

полезные продукты для детей презентация продукты полезные для волос http://nugensovet.ru/index.php?subaction=userinfo&user=tenderstill2 вредны ли полезные продукты полезная и вредная еда самые полезные продукты в питании человека онлайн

все новое и интересное вы можете прочитать на нашем сайте

(LutherSnire, 2018.06.27 12:29)

все новое и интересное вы можете прочитать на нашем сайте https://news6362573.wordpress.com/

купить онлайн кассу

(HarryAdete, 2018.06.26 17:37)

купить онлайн кассу [url=http://vistanews.ru/poleznye-sovety/205970]купить онлайн кассу[/url]

столы легкий работы

(Danielensus, 2018.06.25 12:06)

Такой модный в последнее век принадлежность, будто ремень, – неотъемлемый элемент гардероба, причем, вдруг женского, беспричинно и мужского. Ремни уже сыздавна перестали выполнять исключительно практичную занятие, то уписывать, помогать брюки: сегодня этот аксессуар несет и эстетическую нагрузку и, более того, помогает представителям сильного и слабого пола создать законченный образ.
В этом разделе нашего интернет-магазина сумок и аксессуаров SumkaVip данные изделия представлены в широком ценовом диапазоне. Многообразие предлагаемых моделей позволит подобрать аксессуары подобно к одежде в классическом стиле, беспричинно и почти джинсы. Редкость первых – небольшая ширина и строгая, без излишеств, пряжка. Вторые отличаются разнообразным декором, экстравагантностью и широким использованием дополнительных деталей.
Покупая [url=http://solarbox.forumk.ru/smf/index.php?topic=64848.new#new]авторский ремень[/url] обещать ремень с оригинальной пряжкой[/url] из натуральной кожи, представителям сильной половины следует учитывать последние модные тенденции и руководствоваться собственным вкусом. По словам дизайнеров, выбирая кожаное препарат ради мужского костюма, лучше отдать достоинство строгим и не чрезмерно броским моделям, ведь в данном случае ремень является второстепенным элементом гардероба. В гардеробе каждого мужчины надо пребывать порядком классических ремней и столько же – предназначенных ради более свободного стиля в одежде.

антиреклама на яндекс браузер

(Georgecer, 2018.06.25 11:21)

реклама на сайтах, статьи контекстная реклама цена услуги контекстная реклама cvjnhtnm jykfqy рабочая учебная программа подисциплтне реклама товаров и услуг для бакалавриата контекстная реклама в социальных сетях контекстная реклама что это такое примеры различная реклама в браузере контекстная реклама что это такое и как она работает баннерная реклама сети интернет mail.ru контекстная реклама реклама методов продвижения товаров google adwords keyword tool canada реклама яндекс протек музыка реклама билайн интернет для планшета апи google adwords

промокод для яндекс директ как получить [url=http://wowcontext24.ru/nastroyka-kasperskogo-ot-ssilok-i-reklami/8808-2017-06-05.php]реклама товаров и услуг приднестровья[/url] контекстная реклама евдокимов djvu [url=http://promofarm24.ru/chto-mozhno-reklamirovat-v-shkole-na-urok-obshestvoznaniya/4662-2016-09-26.php]разместить бесплатно реклама на сайтах[/url] google adwords tools keyword planner [url=http://contextfly.ru/podbor-klyuchevikov-yandeks-direkt/2166-2016-05-04.php]реферат яндекс директ[/url] яндекс директ в оренбурге [url=http://crazycontext.ru/reklamatsiya-postavshiku-o-nekachestvennom-tovare-obrazets-skachat/20466-2018-09-13.php]прибыльная партнерская программа контекстная реклама контекстная реклама bout/details[/url] можно ли рекламироваться на асфальте [url=http://crazycontext.ru/klikabelnost-yandeks-direkt/6875-2017-02-13.php]панорама тв подать рекламу частную[/url]

реклама магазинов парикмахерских товаров оптовые яндекс директ как пополнить счет без комиссии реклама в интернете урала и сибири контекстная реклама форум my blog дорогая реклама для сайта алгоритм работы с заказчиком сувенирной рекламы задолбала реклама в интернете что делать реклама зоотоваров китикет статистика поисковых запросов google adwords реклама про интернет мегафон

направленных на продвижение сайта в поисковых системах или разработке маркетинговой [url=http://amazing-context.ru/poluchit-sertifikat-spetsialista-yandeks-direkt/782-2016-02-28.php]контекстная - поисковая реклама[/url] настройка яндекс директ в краснодаре [url=http://truthpromo.ru/onlayn-kursi-yandeks-direkt/18453-2018-07-21.php]отключить яндекс директ safari[/url] какая контекстная реклама выгодная [url=http://anger-promo.ru/reklama-sayta-posting-po-forumam/12311-2017-10-07.php]реклама вап сайта[/url] реклама как средство информации о товаре [url=http://wowcontext24.ru/kak-podat-reklamu-tekstilnie-izdeliya/18680-2018-07-27.php]контекстная реклама от 6000 рублей[/url] 35 центов клик реклама другого сайта принадлежащего контекстные блоки отвечающие [url=http://myprovector.ru/nahodittsa-mezhdu-dvumya-reklamami-gugl/1435-2016-04-04.php]скачал программу появилась реклама в браузере[/url]

контекстная реклама услуга сертификаты специалиста по yandex директ как создать компанию в гугл адвордс заказ в твери переносной рекламы google adwords express 75

ульяновск купить квартиру от застройщика

(WalterJof, 2018.06.24 15:42)

Клубные дома все больше привлекают внимание покупателей квартир в Ульяновске. Комфортное жилье, охраняемая территория, развитая инфраструктура – лишь часть преимуществ, за которые востребована недвижимость комфорт-класса. В таких домах как правило не больше 4 этажей, и такое жилье могут себе позволить одного статуса платежеспособности. Все это положительно отражается на качестве спокойной жизни, исключает вероятность возникновения скандалов среди жильцов, характерных для стандартных городских высоток. Для тех кому безопасность также важна как комфорт, тоже будет райским уголком микрорайон Гринпарк. Здесь будет комфортно проживать как одиноким, так и семейным людям любых возрастов благодаря продуманности проекта.
Это то место, утопия где все общение с соседями основано на взаимопонимании и уважении! Почему выбирают ЖК GREENПАРК? Сегодня покупатели готовы платить за качественное и недорогое в эксплуатации жилье. Именно поэтому комфортные новостройки в Ульяновске в микрорайоне «Гринпарк» заинтересуют многих современных покупателей. Для их строительства выбрано удачное место Нового города – самого нового района Ульяновска. Все дома расположены рядом с Волгой, а в непосредственной близости вся инфраструктура от детских садов до магазинов и развлекательных центров.
Клубные дома, несмотря на престиж и отменное качество, порадуют разумными ценами на коммунальные услуги благодаря применению энергосберегающих технологий строительства. Отопление в клубных домах поквартирное, газовые котлы стоят для каждой квартиры и уже входят в ее стоимость.
Планировка квартир очень разнообразна, и любой, даже самый требовательный покупатель обязательно найдет себе планировку по душе. Весь жилой комплекс будет огорожен, на КПП круглосуточная охрана и пропускной режим,все это делает жилой комплекс максимально безопасным для проживания Купить квартиру от застройщика недорого – реально!
Продажа квартир в Ульяновске интересует не только местное население. Экономика города демонстрирует рост и развитие, чем привлекает жителей из других регионов, решивших улучшить свою жизнь. Полностью комплекс будет сдан застройщиком в 2019 году, но для тех кто уже хочет заселяться есть ряд домов и квартир готовх к сдаче и заселению прямо сейчас.
Чтобы подобрать экономически выгодный вариант новостройки, выбрать оптимальную планировку, вы можете заказать 3D-путешествие по квартире. Для этого обращайтесь в офисы продаж или на официальный сайт проекта. Спешите выбрать квартиру своей мечты в жилом комплексе Гринпарк – городе на природе!
Перейти на сайт [url=http://greenpark73.ru/greenpark73/about-the-project/]двухкомнатные квартиры в ульяновске[/url]

Химчистка одежды с выездом в Орехово

(JustinUsecy, 2018.06.24 00:25)

Химчистка ковролина онлайн в Улица Богородский Вал Химчистка мягкой мебели с выездом в 1-й Силикатный проезд Химчистка в доме заказать в Улица Чехова (поселок Минвнешторга) химчистка в миассе на романенко Химчистка кресла заказать в Советская улица (город Щербинка) Химчистка сидений заказать в 1-я Ямская улица Химчистка ковролина вызвать в Большая Юшуньская улица Химчистка авто на дом в Улица Свободы (деревня Крекшино) Химчистка матрасов домой в Беговая Химчистка ковролина домой в Алтуфьевское шоссе Химчистка уголка онлайн в Басманный переулок Химчистка авто домой в Базовая улица Химчистка штор домой в Электрозаводская химчистка вечернего платья киев Химчистка мягкой мебели с выездом в Старокоптевский переулок

Химчистка автомобиля на дом в Болотная площадь [url=http://gggclin.ru/himchistka-avto-onlayn-v-3-y-bogorodskiy-pereulok-gorod-troitsk/13435-2017-12-16.php]химчистка фреоном м тимирязевская[/url] химчистка на гордеевке в нижнем новгороде [url=http://gggklean.ru/himchistka-ulpolbina/14260-2018-02-26.php]химчистка мягкой мебели парогенератор[/url] химчистка салона автомобили м бабушкинская [url=http://gggklean.ru/himchistka-norkovih-izdeliy-v-sankt-peterburge/15229-2018-04-07.php]Химчистка авто с выездом в 3-й Богородский переулок (город Троицк)[/url] Химчистка уголка на дом в Тихорецкий бульвар [url=http://goskkklean.ru/blesk-himchistka-samara/7957-2017-03-30.php]юнион химчистка нижнекамск[/url] Химчистка одежды онлайн в Шипиловская улица [url=http://sssklean.ru/himchistka-myagkoy-mebeli-onlayn-v-smolnaya-ulitsa/18100-2018-06-28.php]Химчистка в доме на дом в Центральная улица (поселок Курилово)[/url]

Химчистка пуфиков вызвать в ржавки химчистка автомобилей в брянске химчистка диана прейскурант Химчистка кресла онлайн в Булатниковская улица Химчистка в доме с выездом в Выхино бизнес-план под ключ химчистка 2011 Химчистка штор вызвать в Улица Фрунзе (поселок Кокошкино) химчистка киев цены Химчистка ковров онлайн в Хованская улица химчистка ковров иваново 577240

Химчистка мягкой мебели заказать в Бесединский мост [url=http://gggclean.ru/gde-v-vostochnom-himchistka-v-g-orenburge/16069-2018-04-02.php]фабрика-химчистка 2 отзывы[/url] Химчистка матрасов на дом в Свиблово [url=http://sssclin.ru/himchistka-v-dome-onlayn-v-vihino/13888-2017-12-18.php]Химчистка ковров домой в Улица Ширшова[/url] химчистка в спаре дмитров [url=http://sssklean.ru/himchistka-myagkoy-mebeli-onlayn-v-smolnaya-ulitsa/17916-2018-06-21.php]Химчистка матрасов онлайн в Берингов проезд[/url] химчистка салона форум сухая или мокрая [url=http://gstclean.ru/himchistka-ugolka-s-viezdom-v-sadovnicheskiy-pereulok/16561-2018-06-03.php]химчистка восстановление цвета одежды москва[/url] Химчистка матрасов домой в Батюнинская улица [url=http://gstclean.ru/himchistka-odezhdi-onlayn-v-yaltinskaya-ulitsa/19289-2018-09-14.php]Химчистка пуфиков с выездом в Ходынская улица[/url]

Химчистка автомобиля вызвать в Улица Бутлерова химчистка павлин мавлин иркутск инн химчистка в хабаровске дом быта цены химчистка, окраска одежды в москве Химчистка в доме с выездом в Соловьиная улица (деревня Елизарово)

медицинская справка 026 у

(Shawnsor, 2018.06.23 19:02)

Санаторно-курортная карта 072метро Обводный канал 2 медицинская справка по форме 083 у студенческая справка о болезни медицинская справка для водителей 2014 тушино медицинская справка водителя купить онлайнi справка 086 у спб купить медицинская справка для продления водительских прав санкт-петербургская медицинская академия последипломного образования федерального агенств медицинская справка гаи свао санкт-петербург военно медицинская академия официальный сайт военно медицинская коммисия в санкт петербурга медицинская справка на работу на литейном медицинская справка гибдд на новочеркасском медицинская справка гаи москва восточный округ первомайская парковая медицинская справка о допуске управления транспортным средством

медицинская справка о приеме на работу образец [url=http://spravka.kalanalizkvik.ru/meditsinskaya-spravka-dlya-zameni-voditelskogo-udostovereniya-irkutsk/3737-2017-01-19.php]единая медицинская справка екатеринбург[/url] справка в лагерь ребенку 079/у-04 Кронштадтский район [url=http://gotop.bolnlistnadom.ru/meditsinskaya-spravka-s-psihitrom-i-narkologom/9618-2018-07-27.php]сертификат о профилактических прививках форма 156/у-93 метро Лесная[/url] военная медицинская академия санкт-петербурга проходной балл [url=http://medcenter.uchebalistdom.ru/nuzhna-li-meditsinskaya-spravka-voditelyu-2013-v-ukraine/6984-2017-12-19.php]медицинская справка по форме 086/у 286[/url] официальный сайт алматы медицинская справка [url=http://bolnlistnadom.ru/meditsinskaya-spravka-pedikuleza/10796-2018-08-05.php]справка для надомного обученияметро Обухово[/url] бланк медицинская справка форме 133/0 [url=http://medcenter.uchebalistdom.ru/sankt-peterburgskaya-voenno-meditsinskaya-akademiya-krasnoe-selo-kuda-idti/9145-2018-06-06.php]санитарная книжка цена[/url]

справка для выезда за границуметро Удельная медицинская справка для учебы в китае медицинская справка на водительские права медицинская справка для получения водительского удостоверения ростов-на-дону медицинская справка для замены водительского удостоверения в ногинске военно-медицинская академия санкт-петербург кафедра заболевания кожи курск медицинская справка водительская медицинская справка для опекунства 2015 администрация курортного района медицинская справка для прав в 2015 году

медицинская справка перевод английский [url=http://med.analizmochasprav.ru/meditsinskaya-assotsiatsiya-tsentr-behterev-sankt-peterburg/1617-2016-07-02.php]направление на госпитализацию форма 057/у-04 метро Площадь Александра Невского 1[/url] медицинская справка для бассейна в марьино [url=http://gotop.bolnlistnadom.ru/meditsinskaya-spravka-barmena-302n/8152-2018-04-09.php]нужна ли водительская медицинская справка при дтп[/url] медицинская справка для гибдд воронеж [url=http://med.analizmochasprav.ru/meditsinskaya-assotsiatsiya-tsentr-behterev-sankt-peterburg/6130-2017-10-08.php]санкт-петербургской государственная педиатрическая медицинская академия[/url] военно-медицинская академия в городе санкт-петербург [url=http://uchebalistdom.ru/kupit-spravku-dlya-oformleniya-rebenka-na-usinovlenie-forma-160-u-zakazat/4813-2017-06-07.php]медицинская справка водителя инвалид[/url] больничный лист медсправка купить в питере [url=http://uchebalistdom.ru/nuzhna-li-meditsinskaya-spravka-v-fitnes-klub/1168-2016-05-17.php]медицинская справка №90 от14.03.96[/url]

мед книжка продление медицинская торговая компания санкт петербург медицинская справка форма 46 первомайская медицинская справка гостайна за свой сче Справка по болезни СФ Кронштадтский район

Revolutional package XRumer 16.0 + XEvil solve ANY Captcha

(Helentinee, 2018.06.23 14:13)

Absolutely NEW update of captchas solution software "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

FREE DEMO AVAILABLE!

See you later!


XEvil.net

Химчистка ковров с выездом в Александровский сад

(JustinUsecy, 2018.06.22 22:18)

химчистка и полировка цены омск Химчистка штор вызвать в Площадь Революции Химчистка авто на дом в Проспект 40 лет Октября химчистка ковров в городе брянске химчистка диана поклонная химчистка в самаре терем цены Химчистка одежды заказать в Театральная аллея Химчистка кресла домой в Братская улица Химчистка штор домой в Соловьиная улица (деревня Елизарово) Химчистка уголка вызвать в Славянская площадь Химчистка уголка заказать в Ямская улица (деревня Городище) Химчистка кресла домой в Сказочная улица (деревня Губцево) Химчистка ковров вызвать в Шведский тупик химчистка в туле диванов химчистка в чебоксарах свадебное платье

Химчистка мягкой мебели на дом в 4-я Тверская-Ямская улица [url=http://gstclin.ru/himchistka-v-dome-onlayn-v-2-y-ambulatorniy-proezd/15342-2018-03-25.php]Химчистка пуфиков с выездом в Фуркасовский переулок[/url] Химчистка мягкой мебели заказать в Щёлковский проезд [url=http://gstklean.ru/himchistka-ugolka-s-viezdom-v-barvihinskaya-ulitsa/9707-2017-07-11.php]Химчистка в доме онлайн в Упорный переулок[/url] Химчистка сидений на дом в Яузская улица [url=http://gstklin.ru/himchistka-aero/5225-2016-12-08.php]еврохимчистка улан-удэ фламинго[/url] мой авто химчистка [url=http://sssklean.ru/himchistka-myagkoy-mebeli-s-viezdom-v-4-y-setunskiy-proezd/13514-2017-12-29.php]лотос гомель химчистка[/url] химчистка покрывал цена донецк [url=http://gosccclean.ru/himchistka-nedorogo-babushkinskaya/10454-2017-07-26.php]химчистка в воронеже тц мп цены[/url]

Химчистка мягкой мебели домой в Театральная аллея Химчистка матрасов заказать в Бакинская улица Химчистка матрасов вызвать в Фролов переулок Химчистка мягкой мебели онлайн в Центральная улица (поселок Птичное) Химчистка мягкой мебели домой в Синявинская улица химчистка авто минск работа Химчистка матрасов онлайн в Байкальская улица химчистка и крашение одежды в г.москве Химчистка уголка домой в Школьная улица (город Зеленоград) Химчистка ковролина онлайн в Улица Усиевича

Химчистка ковров на дом в Александровский проезд (деревня Зверево) [url=http://sssklean.ru/himchistka-kovrov-vizvat-v-eldoradovskiy-pereulok/19071-2018-08-02.php]химчистка каспер отзывы[/url] Химчистка в доме онлайн в Севанская улица [url=http://gstklean.ru/himchistka-harkov-mashin/491-2016-02-13.php]химчистка пальто иваново[/url] Химчистка автомобиля вызвать в Бульвар Энтузиастов [url=http://sssclin.ru/himchistka-shtor-vizvat-v-svyatoozerskaya-ulitsa/4113-2016-08-27.php]Химчистка штор на дом в Большой Чудов переулок[/url] Химчистка одежды заказать в Улица Стасовой (город Щербинка) [url=http://gstclean.ru/kazan-himchistka-myagkoy-mebeli-na-domu/15731-2018-05-01.php]Химчистка в доме с выездом в Улица Старый Гай[/url] Химчистка мягкой мебели вызвать в Улица Газопровод [url=http://gggklin.ru/himchistka-odezhdi-grazhdanskiy-prospekt-metro/3792-2016-08-12.php]мойка полировка химчистка автосерв[/url]

астана химчистка кристалл Химчистка штор онлайн в Площадь Академика Верещагина (город Троицк) Химчистка в доме домой в Алтуфьево Химчистка матрасов с выездом в Советская улица (посёлок Рублево) работа в туле химчистка

Перейти link

(Charlestew, 2018.06.22 13:42)

[URL=http://ar1moda.wordpress.com/][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/06/55f17e5be3b113ad6b4c9738c645578f.jpg[/IMG][/URL]
Читая комментарии в соцсетях к моим прошлым постам, я поняла, сколько выше блог будет весьма усильно меняться и расширяться. Задумывался он прежде [url=https://ar1moda.wordpress.com/]link[/url] только, якобы блог о путешествиях, только оказалось, который вам интересны и другие темы, а мне лопать о чем вам рассказать. Следовательно сей место будет посвящен одной из излюбленных тем чтобы всех девочек — теме шоппинга.
В последние годы я выработала привычку касаться к гардеробу, ровно к некой инвестиции. Около инвестицией в багаж я понимаю следующее: приобретать такую одежду, обувь, обстановка, которые будут «корпеть» для тебя, а не пылиться в шкафу. Багаж должны намереваться, лечить нам в создании стиля и при этом беречь особенный тип и актуальность не один год! И всего тутто вы будете не ТРАТИТЬ казна для шоппинг, а ВКЛАДЫВАТЬ их в гардероб, что довольно быть вам долгие годы!

уничтожитель мух

(JamesGok, 2018.06.21 10:48)

Когда к нам приходят теплые деньки, вместе с ними нас начинают мучать и комары. Эти насекомые доставляют довольно много неприятностей. И приходит время для того чтобы как то защищаться от них.

Рекомендуем вам обратить свое внимание на портал smartkiller.ru. Сайт предлагает одну из самых действенных ловушек, которая помогает не только от комаров но и от других насекомых. Цель данной компании в том, чтобы каждый имел возможность отдыхать без проблем и не о чем не думать.
Какие плюсы у этой компании? Зайдя на сайт, вы сможете убедиться, что здесь думают о вас. Все характеристики соответствуют пожеланиям клиентов и направлены на помощь в борьбе с насекомыми.
Отметим плюсы фирмы:

- все ловушки малогабаритны и не тяжелы, их можно поставить в любое удобное место;
- ловушки заряжаются различными способами;
- эффективность обеспечивается использованием одновременно разных методик, которые воздействуют на насекомых;
- высокое качество и надежность;
- визуальная составляющая тоже продумана и проработана;
- каждый человек без труда сможет разобраться в порядке использования и эксплуатации.


Для обслуживания smartkiller созданы специальные сервисные центры. Все продуманно до мелочей и после покупки такой системы для уничтожения комаров, вы забудете о проблеме с надоедливыми насекомыми.
На портале вы найдете много полезной информации о наших приборах, их эксплуатации а также отзывы довольных покупателей.

На любой из ваших вопросов всегда ответят наши специалисты,вы можете как заказать звонок, так и связаться с нами по указанным телефонам.
Если вы станете клиентом компании, то кроме сервисного обслуживания, вы также получите множество преимуществ. Есть предложения для дилеров. Стать им - означает получить надежного партнера и возможность проводить совместные акции.
Для тех, кто сомневается, на сайте есть подборка видео роликов о том, как помогает такая система. Результат никого не оставит равнодушным!
Весь сайт информативен и помогает сделать выбор. Здесь нет лишней информации, все довольно компактно. В нижней части портала есть список важных вопросов, которые помогут больше узнать о системе и ее преимуществах.

Чтобы развеять все сомнения, поговорим о принципе работы всех ловушек. Для уничтожения используется подход, который постепенно снижает количество комаров. При работе прибор создает имитацию живого человека и комары приближаясь к ловушке погибают. Площадь воздействия составляет 50 соток.
Система работает в двух режимах. В первом происходит привлечение насекомых. Чтобы уничтожить более разумных насекомых, кроме тепла и газа используется Октенол – это органический аттрактант, который соответствует запахам животного. В результате такого воздействия начинают слетаться к прибору различные насекомые. И после этого начинается второй этап. Это уже непосредственно процесс уничтожения. Суть сводится к тому, что в определенный момент начинает работать вентилятор. Он всасывает насекомых внутрь системы, где они и погибают. Путем разрядов электричества комары погибают и попадают в специальное устройство которое ведет статистику работы всей системы.
Эти два режима чередуются между собой примерно раз в минуту, по мимо этого ультрафиолетовая лампа привлекает слепней и мух, от которых также всегда бывает не мало хлопот.
Система довольно проста, но главное – безопасна, как для взрослых, так и для детей. Теперь можно отдыхать и не боятся, что вас побеспокоят насекомые. Приходите к нам на портал и приобретайте ловушки для комаров по крайне демократичным ценам.
Перейти на сайт [url=http://smartkiller.ru/]SmartKiller SKB 800[/url]

перевозка мебели по Киеву

(Curtissoads, 2018.06.21 09:04)

перевозка мебели по Киеву http://meblevozka.kiev.ua

Заказать люстры

(ScottPaupe, 2018.06.19 20:08)

Любое помещение нашей квартиры должно бть достаточн освещено. Правильно подобраный светильник очень важен. При помощи освещения можно визуально увеличить пространство комнаты или сосредоточить внимание на какой то отдельной детали.
Выбор, конечно, предстоит сложный. Ассортимент предложений просто огромен. Сэкономить свое время на поисках и найти что то качественное можно на портале svet-depo.ru. Здесь вы найдете самые лучшие предложения.
Компания «Свет Депо» является дискаунтером освещения. То есть - магазин низких цен. Здесь можно купить [url=http://svet-depo.ru/]торшеры напольные[/url] по ценам которые на порядок ниже чем у остальных поставщиков светильников и светового оборудования. Здесь есть из чего выбрать: компания является дистрибьютором ряда крупных брендов осветительного оборудования.
На сайте представлены самые современные экземпляры, которые разработаны лучшими дизайнерами. Постоянно добавляются новые модели. Здесь найдет подходящую люстру или светильник даже самый требовательный покупатель. Всего вам будет предложено около двух тысяч всевозможных люстр и светильников.
Выбор в каталоге довольно прост благодаря всевозможным фильтрам. В этом месте вы найдете и большие и маленькие модели, тяжелые и легкие, к примеру самые тяжелые люстры могут весить до ста тридцати килограмм.
Есть настенные и напольные люстры, можно подобрать встраиваемые конструкции, а также экземпляры для уличного освещения и установки в лифтах. Каждая имеет свою особенность. Нет ничего сложного, можно быстро разобраться, ведь на сайте к каждому разделу есть описания, а все модели имеют краткую характеристику. Так что выбор будет легким. Все представленные экземпляры имеют гарантию качества.
Сейчас все большую популярность приобретает уличное освещение, все хотят осветить дорожки вокруг дома, или забор подсветить, поставить уличные фонари вдоль сквера спального района многоэтажек и многое другое, все это можно найти также в каталоге товаров нашего сайта. Они станут находкой любого ландшафтного дизайна. Представлены подвесные светильники, которые легко освещают небольшую площадь. Если нужно больше света, то используйте привычные фонари. Они имеют больший радиус осветительного действия.
Уличные фонари удивят своим разнообразием. К примеру, коллекция Бургос привлекает внимание своим оформлением. Основной изюминкой является оригинальное витражное стекло. Оно очень красиво преломляет лучи солнца. Кроме декоративного эффекта это дает еще больше освещения. Конструкция этой коллекции поражает своим изяществом и стилем исполнения.
Вбор нужного освещения это не простое мероприятие, на все ваши вопросы легко ответят наши специалисты, связаться с которыми можно по указанным на портале номерам телефонов. Менеджер представит вам всю необходимую информацию и поможет определиться. Ваш заказ будет выполнен в кротчайшие сроки. И это не пустые слова, ведь поставка осуществляется напрямую от производителя, без использования посредников и переплат. Доставить заказ компания может в любую, даже самую отдаленную точку страны.
Наш сайте регулярно проводит акции и назначет огромные скидки. Каждый сможет купить люстру со скидкой. Все что нужно – это оформить заявку и ждать приятные сюрпризы. Приобретение приборов освещения на портале svet-depo.ru – это отличная сделка, которая наполнит любое помещение светом, а улицы станут безопасными и яркими.

Купить душевые двери

(CharlesBaf, 2018.06.19 16:40)

Купить душевые двери [url=http://stelavis.by/product-category/dveri-v_nishu_i_stenki]Купить душевые двери[/url]

купить дом пхукет

(StevenHaday, 2018.06.18 19:14)

купить дом пхукет [url=http://zagranyu.com/turistam/805-plyusy-otdyha-v-phukete.html]купить дом пхукет[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Következő »