Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


I have tried so not to give in
I have
said to myself this affair never gonna go somewhere ...

~ Próbáltam nem beadni a derekamat,

Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(


 

 

I\'m not like this and I won\'t be like that. If I were like this or that I wouldn\'t be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyo
You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ...

Dark angels taste my tears, and whisper haunting requiems
~ Sötét angyalok ízleljék könnyeimet, és suttogjanak halotti miséket ...

My heart is bleeding and this pain will not pass
~ Vérzik a szívem és ez a fájdalom nem akar elmúlni ...

My scars remind me that the past is real!
~ A félelmeim emlékeztet rá, hogy a múlt igaz!
 
My emotions are storming and tears fall just like rain ... 
~ Tombolnak az érzelmeim, és a könnyeim hullanak, mint az esőcseppek ...
 
Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ...

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...

~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,

Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,

El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!

~ Nem akarom lehunyni a szemem,

Nem akarok elaludni,

Mert nem akarok semmiről se lemaradni! 

I\'m not a perfect person, there\'s many thing I wish I didn\'t do ...


~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(


 

In dance there are no rules. If you\'re feeling the music, you can\'t go wrong! / Jamie King :)


~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

If a man doesn\'t remember his past, he has no future...

~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...

~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd


Baby, you gotta belive me when I say I\'m lost without you!

~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

 

Throw my life away for a dream that won\'t come true ...
~ Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni ...

 

It\'s a miracle that you & me are still good friends 

~ Csoda, hogy még mindig ilyen jó barátok vagyunk

 

It hurts do love you the way I do coz I look at you, I realize, how much you don\'t care ...

~ Fáj, hogy ennyire szeretlek ... mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged mennyire nem érdekel :(

 

Everything happens for a reason!

~ Minden okkal történik ...

 

The hardest thing in the love is falling out ...

~ A legnehezebb dolog a szerelemben az, hogyha ki kell szeretned vkiből ...

 

Never again will my tears fall for you ...

~ Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad ...

 

Before you make more promises, you better learn the definition of " FOREVER"
~ Mielőtt csak újabb ígéreteket teszel, tanuld meg mit jelent az "ÖRÖKKÉ" szó ....

 

A shoe can change your life! Just ask Cinderella ;)

~ Egy cipő is megváltoztathatja az életed ... kérdezd csak meg Hamupipőkét! :)

 

Now, that you\'re here I just feel like I\'m constantly dreaming <3

~ Most, hogy itt vagy, úgy érzem, mintha folyamatosan álmodnék :)

Too many people strive to be what others tell them to be,
but that means nothing!

The point is just be yourself! :)

~ Túl sok ember törekszik arra, hogy az legyen, mint amit mások elvárnak tőle,

de ez semmit sem jelent.

A lényeg az, hogy önmagad legyél! :)

 

Smile! You never know, it may be your last ever one ...
Mosolyogj! Soha nem tudhatod, talán ez lesz az utolsó mosolyod ...

 

The most wasted day is that in which we have not laughed.
~ Az a legelpazaroltabb nap, amikor nincs részünk nevetésben.

What\'s comin\' will come,and we\'ll meet if when it does / Harry Potter 4.
~ Aminek jönnie kell, jönni fog, és ha itt lesz, szembenézünk majd vele!


Bombing for peace is like fucking for virginity :P

Háborúzni a békéért olyan, mint szeretkezni a szüzességért :D

 

Never ride faster than your guardian angel can fly!

Sose vezess gyorsabban mint ahogy az őrangyalod repülni tud :)

 

All roads lead to where you are <3
~ Minden utam oda vezet, ahol te vagy ^^"

 

" I can\'t wait for you, because it\'s like waiting for rain in this drought. Useless and disappointing ... " / Cinderella Story 
~ " Nem tudok várni rád, mert ez olyan, mint esőre várni aszály idelyén. Haszontalan és kiábrándító "

I\'ll spread my wings and I\'ll learn how to fly. I\'ll do what it takes till I touch the sky. / Kelly Clarkson

~ Megrebegtetem a szárnyaimat, és repülni tanulok. Ez a dolgom addig, amíg el nem érem az eget ...

Heaven\'s gates won\'t open up for me with these broken wings ... / Nickelback

A mennyország kapui nem fognak megnyílni előttem ilyen törött szárnyakkal <3

Don\'t hate me because I\'m beautiful. Hate your man, because he thinks I am!

Ne utálj azért, mert szép vagyok. Utáld a pasidat azért, mert ő így gondolja ;)

I don\'t believe that anybody feels the way that I do abut you now ...

Nem hiszem, hogy van valaki, aki most úgyanúgy érez irántad, mint én ...

Love is when you shed a tear for him but you still love him.
It\'s when he loves an other girl, but you still smile and say I\'m happy,

but all you really do is crying ....
~ Szerelem mikor könnyeket hullajtasz, mégis ugyanúgy szereted Őt.
Szerelem, mikor Ő egy másik lányt szeret, de te csak mosolyogsz, és azt mondod: Jól vagyok,
pedig csak sírni és sírni szeretnél ...


 

Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift ...

A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék!

Like the fire needs the air, i won\'t burn unless you\'re there...
~ Ahogy a tűznek szüksége van levegőre, hogy égjen, én se élek addig, még te nem vagy velem ...
(nem szószerint fordítottam ezt sem, mert akkor igen nagy hülyeség lenne :D)


 

" I dont think God would give you anything you can\'t handle, so don\'t stress" / Kelly Clarkson
"Nem hiszem, hogy Isten olyan dolgokat bízna rád, amit ne tudnál megoldani, szóval ne idegeskedj! "

 

24 beers in a case, 24 hours in a day... coincidence? I think not!
24 doboz sör a ládában, 24 óra egy napban ... véletlen? Nem hiszem! :D

 

Come to the dark side, we have cookies.
Gyere át a sötét oldalra, van nálunk süti =)

 

A true friend sees your tears and fixes your heart
~ Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)

 

True friends walk in when the whole world walks out
~ Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul
(nem szószerint fordítottam, de ezt jelenti :)

 

A good friend will come bail out of the jail ... a true friend will be sitting next to you
~ A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)

 

We can\'t call people angels without wings, so we call them friends :)
~ Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

 

My friends mean a lot to me - I wish I mean a lot to them
~ A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem. Azt kívánom, hogy én is ilyen sokat jelentsek nekik :)

 

You know you have got the greatest friends when the only time they make you cry is when you\'re laughing too hard :)
~ Tudod, h neked vannak a legjobb barátaid, mert csak akkor sírsz mellettük ha túlságosan nevettetnek
(na igen, értem ezt a mondatot de nem tudom lefordítani magyarosra :D szóljon ha vki nem érti XD)

 

You touched my heart you touched my soul,

You changed my life and all my goals.~ Megérintetted a szívem, a lelkem,

Megváltoztattad az életemet és az összes célomat (L)

Long time I\'m fed up with your promises and lies
~ Régóta elegem van az ígéreteidből és a hazugságaidból!
He knows I\'m unfaithful,
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy ...
~ Tudja, hogy hűtlen vagyok,
és megöli őt belül
a tudat, hogy egy másik sráccal vagyok boldog ...
/ Rihanna - Unfaithful /

He is more than a man, and this is more than a love
~ Ő több, mint egy fiú, és ez több, mint szerelem <3

I want to be Barbie. That bitch has everything.
~ Barbie akarok lenni! Annak a ribancnak mindene megvan XD

From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I\'ve loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok ...

"No matter what a women looks like, if she is confident, she is SEXY!" / Paris Hilton
~ "Nem számít hogyan néz ki egy nő. Ha magabiztos, akkor szexi is!"

The love is mortal insanity!
A szerelem halálos elmebaj ( by Platon :)

In love there are no rules!
A szerelemben nincsenek szabályok :)

Keep Smiling! It confuses people!
Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket :D

When I feel the music, I\'m losing control
Of my mind, my body, my heart and my soul
~ Amikor érzem a zenét, elvesztem az irányítást
az eszem, a testem, a szívem és a lelkem fölött

You\'re the CoLoR in my world ... but when you\'re gone ... everything turns to GrEy :(
~ Te hozol színt az életembe, és mikor elmész ... minden szürkévé változik.

Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it\'ll crush, or hold it too loose,it\'ll fly.
~ A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül ...

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol (ez sokkal szebb angolul sztem)

Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...
~ Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...

You said the heaven ablaze in my eyes, and look at me: I wear a halo ...
~ Azt mondtad, a mennyország tükröződik a szemeimben, és nézz rám: glóriát is viselek ... :P

I\'m too weird to live but too much rare to die
~ Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!

I dont suffer from insanity ... I enjoy every moment of it ;)
~ Nem szenvedek elmebajban ... én élvezem minden pillanatát!

I can\'t imagine living my life without you,
I belong to you, and You belong to me forever!
~ Nem tudom elképzelni, hogy nélküled éljek,
Hozzád tartozom, és Te hozzám, örökre!

I, like the God, don\'t play with dice and don\'t believe in coincidence
~ Én, hasonlóan Istenhez, nem játszom dobókockával és nem hiszek a véletlenekben!

Every woman should 3 pets in her life: a Jaguar in her garage, a tiger in her bed and a jackass who pays for everything!
~ Minden nőnek 3 állatra van szüksége életében: egy jaguárra a garázsban, egy tigrisre az ágyban és egy ökörre, aki mindezt fizeti!

Never let the fear of striking out keep you from playing the game!
~Soha nem szabad félned a kudarctól, játszd végig a játékot!

Whether it\'s wrong or right you \'ll know in the end you would do it all again,to love a woman.
~Mindegy hogy rossz vagy jó,tudni fogod a végén, hogy újra megtennéd, újra szeretnél egy nőt ...

Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I\'m not alone with my pain...
~ A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal...

You have grown to my heart to living in my soul ...
A szívembe zártalak,hogy a lelkemben élj!

" Being brave doesn\'t mean you go looking for trouble "
" A bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt "

You should know that love will never die,
But see how it kills you in the blink of an eye.
~Tudnod kell, hogy a szerelem sosem hal meg,
De egy pillanat alatt képes megölni ...

They laugh at me because I\'m different. But I laugh at them because they\'re all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők ... de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!

The real reason I\'m over you is because now I see who you really are ...
~Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...

The living are just the dead on holiday.
Az élők csupán vakációzó halottak.

The greatest you\'ll ever learn is just to love, and be loved in return.
~A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.

Sometimes when I say "oh, I\'m fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"
~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ...
Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan ...

My head is saying: "Fool! forget him"
But my heart is saying don\'t let go....
~ Az eszem azt mondja: "Bolond vagy, felejtsd el őt!"
de a szívem azt súgja, soha ne engedd el ...

True friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget them!
~ Igaz barátokat nehét találni, még nehezebb elhagyni és lehetetlen elfelejteni őket!

The passion slowly dies inside of me ...
A szenvedély lassan meghal bennem ...

Freedom is just another word for nothing left to lose...
A szabadság csak egy újabb szó arra, hogy nincs mit vesztened...

Promises can be broken just as quickly as they are made them.
~Az ígéretek olyan gyorsan megtörhetnek mint amilyen gyorsan megígértük őket.

Don\'t be afraid of death, be afraid of unlived life ...
Ne a haláltól félj hanem a meg nem élt élettől!

The one is not who can live your life with ... the one is who you can\'t live without!
~Nem az az igazi akivel le tudnád élni az életed ... az igazi az, aki nélkül nem tudnál élni :)

When I realized he was a swindler, he had already broken my heart ...
~Mire észrevettem, hogy ő egy szálhámos, addigra már összetörte a szívem ...

What is love?! \'Cause baby I dunno, just I\'ve got a strange feeling in my heart :)
~Mi a szerelem? Mert édesem, én nem tudom....csak egy különös érzés van a szívemben....:)

Hey, how long till you face what\'s going on?
Cause you really got it wrong,
I didn\'t steal your boyfriend!
~Mikor fogod fel végre, mi történik?
Mert tényleg félreértetted,
Én nem nyúltam le a pasidat! /Ashlee Simpson - Boyfriend :)/

When the friends are gone
When the party\'s over
We will still belong to each other
~Mikor a barátok elmennek
Mikor a partinak vége
Mi még akkor is egymáshoz founk tartozni ...

All roads lead to where you are.
Minden út oda vezet, ahol te vagy.

You think I\'m stupid, but the truth is, that it\'s Cupid
Azt hiszed, hülye vagyok, de az igazság az, hogy ez csak szerelem :D

Frozen inside without your touch
Without your love, darling
Only you are the life among the dead
~Megfagyva belül az érintésed nélkül
a szerelmed nélkül, kedvesem,
csak te vagy az élet és a halál között

I woke up in the middle of the night,
And I noticed my love wasn\'t by my side
~Felkeltem az éjszaka közepén
és észrevettem, hogy a szerelmem nincs mellettem

What a wicked game to play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing you do
To make me dream of you.
~ Milyen gonosz játék ez velem
Hogy ilyen érzéseket keltesz bennem
Milyen kegyetlen is ez,
Hogy csak ábrándozom rólad
Milyen gonosz dolog azt mondani
Hogy még sosem éreztél így
Milyen bűnös dolog
Hogy muszáj ábrándoznom rólad.

You act like you never had love
And you want me to go without
~Úgy teszel, mint aki sohasem érzett szerelmet
És azt akarod, hogy én is enélkül éljek tovább

The end is not as fun as the start...
A vég nem olyan vidám, mint a kezdet...

I made a mistake...but he was the most beautiful mistake in my life.
~ Hibáztam, de ő volt a legszebb tévedés az életemben.

Always smile. It makes people wonder what you\'re up to.
~ Mosolyogj mindig. Ez arra készteti az embereket, hogy azon töprengjenek, hogy te ki is vagy valójában.

In the long run, we are all dead.
Hosszú távon mi mind halottak vagyunk.

Woman needs mans like fish needs bicycle!
A nőkek annyira kellenek a férfiak mint halnak a bicikli xP

There’s something about you my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

Well, you know,somebody’s gotta lose,
We all can’t win…maybe next time....
~ Nos, tudod, valakinek veszíteni is kell,
Nem győzhetünk mind,talán majd legközelebb...

Make new friends, but keep the old. New are silver, and the old are gold.
~ Szerezz új barátokat, de tartsd meg a régieket! Az újak ezüstöt, a régiek aranyat érnek. :)

I hope you know: you\'ve lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes...

Don\'t look back. Something might be gaining on you.
Ne nézz hátra! Lehet, hogy éppen utolérnek.

I\'ve got tooth marks on my heart
Harapásnyomok vannak a szívemen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I\'m not sure about the former.
~ Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi butaság, de az elsőben nem vagyok biztos :) (Albert Einstein)

God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.
~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.

We grow old by moments and not by years.
A pillanatok öregítenek, nem az évek.

I accept chaos but I\'m not sure whether it accepts me.
Elfogadom a káoszt, de nem tudom, a káosz elfogad-e engem.

I try to find a reason for goodbye...
Megpróbálom megtalálni az okot a búcsúzásra...

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

I watched the walls around me crumble,
But it\'s not like I won\'t build them up again...
~Végignéztem ahogy a falak összeomlanak körülöttem,
de nem hiszem hogy újra tudnám őket építeni....

I have only 1 desire now: standing close to you....
Csak egyetlenegy vágyam van: közelebb lenni/közelebb állni hozzád....

When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let\'s all get drunk, and go to heaven!
~ Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk,álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk,nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket,a mennybe megyünk.
Tehát rugjunk be, és menjünk a mennybe! =)

He looks into my eyes I\'m alive again,
And when he says goodbye I just die again...
~ A szemembe néz - újra élek,
Amikor azt mondja viszlát - újra meghalok....

I just wanted to apologize for saying that I wanted to get my hands on your juicy behind.
~ Csak elnézést szerettem volna kérni, amiért megjegyeztem, hogy szívesen rátenném a kezem arra a vonzó fenekedre :)

Forget the risks, take the fall.If it\'s what you want.Then it\'s worth at all. ?
~ Felejtsd el a következményeket, és ugorj neki.Ha ez amit akarsz akkor megéri.

I love walking in the rain \'cause no one knows I\'m crying...
~ Szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok...

I play the same song over and over because it reminds me on you!
~ Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet!

The smile is such spinline, which can right everything....
A mosoly egy olyan görbe vonal mely képes egyenesbe hozni mindent :)

You know that you love someone when you can\'t put into words how you feel.
~ Tudod ,hogy szeretsz valakit ha nem tudod szavakban kifejezni amit érzel.

It\'s funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

That\'s what happens when innocent friends turn serious lovers...
~ Ez történik amikor ártatlan barátokból komoly szerelmesek válnak :)

You call me a bitch because I speak what\'s on my mind?
Leribancozol mert kimondom amit gondolok?

Dream as if you will live for ever, live as you will die today.
Álmodj mintha örökké élnél,élj úgy mintha ma meghalnál.

Some people think I\'m quiet. It\'s either that they don\'t know me well or cuz I don\'t waste my breath on people that annoy me. -Gerard Way-
~ Néhány ember úgy gondolja, hogy csendes vagyok.Az egyik ok hogy nem ismernek eléggé vagy mert nem vesztegetem a a lélegzetem azokra akik idegesítenek!

Always look at the bright side of life!
Mindig az élet napos oldalát nézd!

If people aren\'t nice to you, they\'re jealous!
Az emberek akik nem kedvesek hozzád, csak féltékenyek rád :)

Love\'s the funeral of hearts,and an ode for cruelty, when angels cry blood on flowers of evil in bloom... /HIM/
~ A szerelem a szívek temetése, és egy óda a kegyetlenséghez, mikor az angyalok vért könnyeznek és a gonosz virágai nyílnak...(angolul szebb.....)

You can travel the world but you can\'t run away from the person you are in your heart...! /Tiesto/
~ Körbeutazhatod a Földet, de nem tudsz elfutni attól, aki (legbelül) a szívedben vagy...

I can resist everything, except for temptation!
Próbáltam ellenállni mindennek, kivéve a kísértésnek!

Closed minds always seem to be conected to open mouths !
Zárt agyak úgy tűnik mindig nagy szájjal párosulnak.

My cold heart is a place where true love cannot bloom....
A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik...

2 words guys hate.Don\'t & Stop.Unless you put them together.
~ 2 szó van amit a srácok utálnak.A Ne és a Hagyd abba.Kivéve ha összerakod őket. ;)

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
~ Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehetőségekre =)

Don\'t love me for fun, love me for a reason...let the reason be love...
~ Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból...az ok legyen a szerelem!

True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen!
~ Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már :P

Stupid cupid... stop pickin on me!
Hülye Cupido...ne pikkelj rám! :D

Love is when you don\'t want to go to sleep because reality is better than a dream :)
~ Szerelem amikor nem akarsz elaludni mert a valóság szebb,mint egy álom....

Love is blind. I know, because you don\'t see me!
A szerelem vak, Tudom, mert nem látsz engem ;)

Life is not a piece of cake...
Az élet nem habostorta!

I forgive, but I never forget!
~ Megbocsátok,de sohasem felejtek!

I\'m not going to change who I am for other people.
~ Nem fogok mások kedvéért megváltozni.

Everything has it\'s beauty! You must only find it.
~ Mindenben van valami jó! Csak meg kell találnod. :)

Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

viagra without subscription 7218

(Agustinfitly, 2018.04.25 06:30)

3656 http://www.dellemimose.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42264 http://oldsite.picngo.co.il/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1264 http://ecofinders.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=102986 http://rolamentosrs.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=511247 http://www.videomatrimonioverona.com/demo2/joomla-pages-ii/user-profile/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18251 http://glavbuhsoft.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21032 http://www.alfavetfilms.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48089 http://www.virtualdesenvolvimento.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=962 http://www.lobomotos.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4788 http://kohistaneng.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11535 http://doanvptw.dcs.vn/tracnghiem/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8310 http://www.z-dom.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=402449 http://rimgaz.ru/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=225302 http://www.quattroandpartners.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=40413 http://www.progettopaeseeau-oman.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1910082 http://www.aac-automobile.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=115516 http://sandra.aero/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=106759 http://nightskyled.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=307899 http://stevevumd.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33254 http://fortunedculture.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=43566 http://www.words4salvation.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=319930 http://of42.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53159 http://www.bolosdavovo.com.br/site/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=624 http://www.vtgk.kz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15208 http://www.eugenio-colombo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=279837 http://komunalno.com.ba/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1023616 http://www.bentonews.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29796 http://www.masiglass.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=746342 http://www.gipfelhr.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1349 http://flourish.co.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=124930 http://vidacor.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19130 http://www.glamorouspuppies.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4979 http://jlssupport.com/observatorio/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=193509 http://electrohamand.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=65244 http://gallerycafe.sk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25287 http://zts.edu.rs/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2625 http://www.l-appartamento.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1455687 http://zimson.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=571506 http://www.radiomozartitalia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5104 http://www.guiadelagroexportador.com.pe/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1017 http://sunnytravelguide.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20844 http://tabuamoura.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=104855 http://www.dzbujanovac.org.rs/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=47588 http://level44.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80018 http://prokat-lyzh.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37327 http://fotokopiteknikservisi.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17079 http://immojpro.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=377682 http://tuthucductri.edu.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26408 http://www.profkom.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25621 http://artacademy-dv.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6657 9843

gold fish casino slots vfaav

(AyyidSHiek, 2018.04.25 03:10)

[url=https://onlinecasinoinus.com/#]winstar casino[/url] [url=https://onlinecasinoinus.com/#]golden nugget online casino[/url] [url=https://onlinecasinoinus.com/#]online usa casinos[/url]
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">free casino slots</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">play free casino games online slots</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">pechanga casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">casinos near me</a>

Hi!

(JesusRig, 2018.04.24 12:48)

Hi!

viagra without a doctor prescription walmart 9376

(Agustinfitly, 2018.04.24 02:45)

2472 http://www.latikana.lt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1118 http://www.edilgfa.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=297 http://www.agroplod.mk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11397 http://annyol.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=876 http://www.royaldentisrael.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=784 http://www.radiologiaoncologica.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=607447 http://www.cm-montemorvelho.pt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2465 http://www.officenouveau.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11293 http://aradiod.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62155 http://www.umzobodesigns.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10968 http://www.consorte.com.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=931708 http://kronavorle.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=248502 http://www.mindfulnessterapi.nu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15232 http://anime.kaze.fr/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=250945 http://www.springfieldhousebb.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80428 http://www.casavacanzealloronoto.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=375100 http://lawprint.co.za/newsite/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=153333 http://vergaralandscaping.com/home/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32606 http://burnexfire.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=197690 http://www.kwalewater.co.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1347 http://becksic.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128446 http://www.z-dom.com.ua/index.php/component/k2/itemlist/user/397927 http://manaar.in/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=156310 http://www.radiovelluto.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1901 http://sarlmiro.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15410 http://www.rigatulkojums.lv/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9583 http://ppkgroup.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42844 http://www.logotherapeiapatra.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=36097 http://www.manodechef.cl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2051 http://www.dalarosa.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22673 http://www.lillyandwolf.com/store/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=208958 http://www.qaimconsulting.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37687 http://www.knuten.nu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23564 http://daptravel.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=241730 http://apms.tw/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17132 http://www.dzbujanovac.org.rs/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=39769 http://www.spaziobellessere.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=887701 http://geagle.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27228 http://www.peluqueriashangara.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=349902 http://www.giuseppevenezia.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=554593 http://www.puremedispa.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=864 http://i-soccer.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=999 http://www.ssport.me/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31756 http://xn--80ahexyi.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=104268 http://www.ristorantelamezzaluna.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=705949 http://sintet.net/tci/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=70969 http://sigmaclub-ui.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=187660 http://www.art2rives.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48934 http://www.malandrone1477.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=193463 http://generationoflight.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=40209 4898

casino games free awrfm

(AqqddSHiek, 2018.04.24 01:05)

[url=https://onlinecasinoinus.com/#]online casinos[/url] [url=https://onlinecasinoinus.com/#]google free casino games[/url] [url=https://onlinecasinoinus.com/#]free casino games slots[/url]
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">bovada casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">seneca niagara casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">casino slots free play</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">online casino real money free</a>

high five casino slots dkgpw

(AbognSHiek, 2018.04.23 03:45)

[url=https://onlinecasinovegas.us.org/]free casino slots[/url] [url=https://onlinecasinovegas.us.org/]online gambling[/url] [url=https://onlinecasinovegas.us.org/]morongo casino[/url]
<a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">caesars online casino</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">best casino slots bingo poker on facebook</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">free games for casino slots gun lake casino</a>
<a href=" https://onlinecasinovegas.us.org/ ">party casino online</a>

casino games no download no registration ojjag

(AxggoSHiek, 2018.04.22 05:29)

[url=https://onlinecasinovegas.us.org/]slotomania slot machines free games[/url] [url=https://onlinecasinovegas.us.org/]casinos near me[/url] [url=https://onlinecasinovegas.us.org/]online usa casinos[/url]
<a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">play slots for free win real money</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">free online slots</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">free slots no download</a>
<a href=" https://onlinecasinovegas.us.org/ ">free casino slots games online</a>

viagra without a doctor prescription from canada 7424

(Agustinfitly, 2018.04.21 22:43)

4702 http://www.la-ac.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=282136 http://qtlindia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25211 http://www.wikiravanclinic.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=477 http://www.mstsunamiriders.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=46843 http://batoilservices.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=789533 http://www.kola2016.eu.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34651 http://www.cabanasanisidro.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1736 http://www.comuna.org.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1418 http://www.tromeco.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=374304 http://www.spettacolovivo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=646447 http://www.vaticanroom.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=169265 http://eco.com.br/br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21531 http://www.camover.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=102225 http://www.pierluigipiu.it/component/k2/itemlist/user/248214 http://www.acotecimpiantisrl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=559076 http://www.casavetro.com.br/news/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4102 http://saudigermany.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15549 http://iraname.com/en/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=127 http://www.jessicaferrari.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=290913 http://themotionpictureco.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=112702 http://electrohidraulica.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1755905 http://carlosdesign.com.br/cruzazul.com.br/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1226 http://zicompany.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=256625 http://mmalegacy.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16168 http://www.rutulicantores.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=668024 http://www.tfdc.co/intranet/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=160598 http://www.irisoft.edu.al/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2900 http://biblioteca.ustamed.edu.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=319544 http://www.leptonenergysolutions.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1587131 http://www.brigantesrl.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=665769 http://www.aksarayreklam.com.tr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11961 http://sydoniaproduction.it/adv/en/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=949 http://www.bennex.co.th/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4990878 http://enter.nadvirna.info/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4397 http://free2cook.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31134 http://givemedignity.org/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=192445 http://www.clinicaveterinariaromaeur.it/component/k2/itemlist/user/294930 http://www.azzurrochevalore.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=571939 http://www.sifarmastore.com/cms/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=265067 http://www.quad-scheune.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=245268 http://www.super5usa.us/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=94820 http://aprovatcar.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=486 http://www.grupoalucx.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8933 http://exsusa.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31500 http://electrohamand.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62350 http://grecia24.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=45416 http://museum-nsb.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4720 http://forum.fedecovera.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=308048 http://hosting39.eu/EcoFood/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4819 http://www.quadmanage.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8415 6334

online casinos real money usa

(ArophSHiek, 2018.04.04 23:10)

[url=https://onlinecasino24.us.com]casino online[/url]
<a href="https://onlinecasino24.us.com">usa casino online real money</a>
<a href=" https://onlinecasino24.us.com ">party casino online</a>

where buy prednisone 200 mg

(JoshuaKah, 2018.04.02 04:58)

Hi there! [url=http://prednisone-deltasone.party/]where buy prednisone[/url] good website http://prednisone-deltasone.party

viagra without headache 1700

(Agustinfitly, 2018.03.30 04:00)

440 http://bit.ly/2u3B1E9 http://bit.ly/2u2wW3g http://bit.ly/2u2Tell http://bit.ly/2tZrYV2 http://bit.ly/2tYOBIU http://bit.ly/2u2HAXJ http://bit.ly/2u2E6ED http://bit.ly/2u69Atw http://bit.ly/2tZnuOc http://bit.ly/2u3xvJX 9826

generic viagra prices

(RaymondBal, 2018.03.26 14:49)

generic viagra canada price [url=http://viagra-generics.us/#9749]viagra generic brand[/url] generic viagra reviews <a href=http://viagra-generics.us/#1563>generic viagra</a>

generic Viagra

(Thomaspal, 2018.03.25 05:33)

generic for Viagra [url=http://viagra-generics.us/#7675]viagra generic walmart[/url] Viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#872>generic viagra</a>

All internet will be CRASHED with XEvil!?

(LatonyaTon, 2018.03.05 11:09)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any anti-bot protection.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

carpe diem

(hubertlemurto, 2017.12.25 15:05)

carpe diem

cool mini prix strasbourg site de bijou pas cher

(vZoksKZ, 2017.05.31 13:40)


Bonjour,

Ballons gonflables pour fêter un anniversaire , en apparence d’animaux , ballons géants Super Mario , Batman , Superman , Les Minions , ou bien encore Mickey et Minnie , nous en avons extrêmement pour tous les goûts et couleurs pour une décoration de fête pleine de sensations pour les sacrés et grands enfants . Pour une décoration originale rendez vous dans votre magasin le plus à côté de chez vous ou faites directement votre plein dans notre boutique en ligne .


<a href=https://www.coolminiprix.com/objets-accessoires/2158-sifflet-plastique.html>lot de bagues pas cher</a>
Merci

Продам мясные породы кролей

(KrolFloli, 2017.05.24 08:43)

Test, just a testTest, just a test

(extedeHut, 2017.05.10 02:06)

Нашел интересный сайт с возможностью просмотра фильмоа онлайн

(BrendanMoomo, 2017.05.01 01:45)

Нашел привлекательный сайт с возможностью просмотра фильмов онлайн и сильно много фильмов на сайте, делюсь им с вами, не благодарите)
[url=http://kinozor.net]http://kinozor.net[/url]
А так же на сайте есть раздел новинок за 2017 год
[url=http://kinozor.net/filmy-2017/]http://kinozor.net/filmy-2017/[/url]
А еще мне понравились эти кинофильмы
[url=http://kinozor.net/filmy-2017/15834-sobachya-zhizn.html]http://kinozor.net/filmy-2017/15834-sobachya-zhizn.html[/url]
[url=http://kinozor.net/filmy-2017/15660-moguchie-reyndzhery.html]http://kinozor.net/filmy-2017/15660-moguchie-reyndzhery.html[/url]

Cute Teen Babe Double Dildo Penetration best free teen porn

(MichaelAbisk, 2017.04.25 22:22)

[b][url=http://freepornteenmovies.com/sexy-military-women-with-big-tits-watch-free-porn-movies.html]Sexy military women with big tits watch free porn movies[/url][/b]
[b][url=http://freepornteenmovies.com/the-lucky-bitch-promo-trailer-best-free-teen-porn.html]The Lucky Bitch Promo Trailer best free teen porn[/url][/b]
[b][url=http://freepornteenmovies.com/japanese-couples-ready-to-start-there-journey-for-whole-night--its-a-japanese-best-free-teen-porn.html]Japanese Couples Ready to Start there Journey For Whole Night | Its a Japanese best free teen porn[/url][/b]
[b][url=http://freepornteenmovies.com/sexy-teen-lesbians-licking-slits-best-free-teen-porn.html]Sexy teen lesbians licking slits best free teen porn[/url][/b]
[b][url=http://freepornteenmovies.com/young-naked-lesbians-watch-free-porn-movies.html]Young naked lesbians watch free porn movies[/url][/b]
[b][url=http://freepornteenmovies.com/petite-patriots-watch-free-porn-movies.html]Petite patriots watch free porn movies[/url][/b]
[b][url=http://freepornteenmovies.com/young-teen-strip-tubes-watch-free-porn-movies.html]Young teen strip tubes watch free porn movies[/url][/b]
[b][url=http://freepornteenmovies.com/big-tit-latin-girls-watch-free-porn-movies.html]Big tit latin girls watch free porn movies[/url][/b]
[b][url=http://freepornteenmovies.com/stepdad-fucks-daughter-while-mom-is-sleepingtepdaughter-videos-page-17-watch-free-porn-movies.html]Stepdad fucks daughter while mom is sleepingtep-daughter videos, page 17 watch free porn movies[/url][/b]
[b][url=http://freepornteenmovies.com/plumprumps4scene-4-watch-free-porn-movies.html]Plump-rumps-4-scene 4 watch free porn movies[/url][/b]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »